รายละเอียด :
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ นำคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center แบบถาวร ระดับภาค เข้าตรวจประเมินศูนย์ fix it...อ่านต่อ
08 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 43 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 07.40 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธานพิธี มีรองผู้อำนวยการฝ่าย ฯ คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกช่างเ...อ่านต่อ
06 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 133 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ คณะครูทุกแผนกวิชาช่าง นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี ตัวแทนนักเรียนนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู ตัวแทนนัก...อ่านต่อ
06 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 110 ครั้ง]

รายละเอียด :
ในโอกาสพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มอบทุนการศึกษา เนื่องในวาระครบรอบ 83 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันครบรอบการก่อตั้ง วิทยาลัยฯ ได้ระดมเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ตั้งใจเรียน ...อ่านต่อ
06 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 47 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมการเยียวยาแก้ไขจิตใจ เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย เพื่อแลกเปลี่ยนศึกษาพร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาด้านจิตใจจากหลากหลายมุมม...อ่านต่อ
03 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 68 ครั้ง]

รายละเอียด :
ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ...อ่านต่อ
03 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 61 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.40 น. ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง และแจ้งมาตรการห้ามจัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รับน้องใหม่) ปีการศึกษา 2563 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ...อ่านต่อ
31 ก.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 36 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครูช่าง และไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยมีรองผู้อำนวยก...อ่านต่อ
30 ก.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 64 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททุน 2 ปี จำนวน 79 ราย พร้อมกล่าวให้โอวาทให้ตั้งใจศึกษาเล่า...อ่านต่อ
30 ก.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 51 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยครูรณกร วิกรรัตน์ หัวหน้างานลูกเสือ และกลุ่มลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเส...อ่านต่อ
23 ก.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 73 ครั้ง]