รายละเอียด :
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ครูศักดา คล้ายจินดา ประธานร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารร้านสหกรณ์ฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ปี 2562 แด่ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ณ ห้องผู้อำนวยการฯ
17 ม.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 30 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ฝ่ายงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และปวส. ทุกแผนกวิชาช่าง เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการผู้ฝึกปฎิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฎิบัติงานเทค...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 19 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมงานอาชีวะสัมพันธ์วันครู ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เวลา 09.10 – 11.30 น. ร่วมพิธีสงฆ์ พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 37 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันจันทร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง นำผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมการประชุมประชุมการมอบนโยบายและแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ จังหวัด โดย ดร.สุเทพ ชิตยว...อ่านต่อ
15 ม.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 42 ครั้ง]

รายละเอียด :
คณะครูและบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมทำบุญและวางหรีดเคารพศพ นายสุพรรณ์ เตจ๊ะดี อดีตลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยามรักษาการณ์ เสียชีวิตโดยโรคปัจจุบัน จะทำการฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ สุสานวัดสันข้าวแคบกลาง ตำบลห้วยทราย อำเ...อ่านต่อ
10 ม.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 91 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับนายสมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร...อ่านต่อ
10 ม.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 55 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.พีระพล ผลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบันทึกข้อมูล Big Data System เตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ...อ่านต่อ
08 ม.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 63 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโ...อ่านต่อ
08 ม.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 67 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมการลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของ รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. ใน...อ่านต่อ
07 ม.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 71 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลระบบ Big Data System เพื่อให้ฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์ มีการเชื่อมโยงข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน เพื่อวา...อ่านต่อ
07 ม.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 65 ครั้ง]