รายละเอียด :
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 วาระการคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการบางตำแหน่งที่ว่างลง ผลการคัดเลือกตำแหน่งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจัง...อ่านต่อ
12 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 72 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ต้อนรับ นายไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล ( ประเทศไทย จำกัด) ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ ปี 2563 และหารือเรื่องการจัดการเรียนระบบทวิภาคี ณ ห...อ่านต่อ
11 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 51 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 กองลูกเสือวิสามัญ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายลูกเสือพักแรมสำหรับกุล่มลูกเสือวิสามัญ และกองลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 715 คน เพื่อให้นักเรียนที่เตรียมเ...อ่านต่อ
11 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 221 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ นำคณะครู เข้าร่วมวางพวงมาลา วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อน้อมรำลึกและเชิดชูพระเกียรติขัตติยนารี ผู้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อชาวล้านนา และมีบทบาทสำค...อ่านต่อ
09 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 61 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำรองผู้อำนวยการฯ และครู เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ...อ่านต่อ
09 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 79 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา...อ่านต่อ
09 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 58 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ นำคณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ...อ่านต่อ
06 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 60 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ นำรองผู้อำนวยการฯ หัวหน้าแผนกและคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านช่างเทคนิค เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาเซียนระหว่างประเทศไทย...อ่านต่อ
04 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 95 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ครูวิระหาร ท้าวคำมา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และคณะครูที่ปรึกษา นำคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และนักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ...อ่านต่อ
03 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 85 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ มอบสินไหมประกันอุบัติเหตุ จากบริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด กรณีนักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวนเงิน 70,000 บาท ให้กับผู้ปกครอง นายทวิวัฒน์ สัมบัตินัน นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและให้กำ...อ่านต่อ
03 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 84 ครั้ง]