รายละเอียด :
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ทุกห้อง เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด สาขาราชดำเนิน และบริษัท นิยมพานิช จำกัด สาขาฮอนด้าบิ๊กวิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแผนกวิชาช่างยนต์ได้เล็งเห็นความสำ...อ่านต่อ
14 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 63 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง นำคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา “ 1 ศูนย์กลาง 6 ภูมิภาค 17 กลุ่มจังหวัด” โดยมี พลเอก...อ่านต่อ
14 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 51 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูและนักศึกษา ร่วมงานพระราชพิธีวางพานพุ่มและร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรร...อ่านต่อ
14 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 38 ครั้ง]

รายละเอียด :
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ นำคณะครู ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด...อ่านต่อ
14 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 32 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง นำรองผู้อำนวยการฯ ข้าราชการครู บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เฉลิม...อ่านต่อ
10 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 93 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาช่าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการฯ ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางความ...อ่านต่อ
09 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 39 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับครู รุ่นที่ 22 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน...อ่านต่อ
08 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 55 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศา...อ่านต่อ
08 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 34 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน การประชุมวิชาการ อวท. และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปี 2561 ...อ่านต่อ
07 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 100 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ...อ่านต่อ
07 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 54 ครั้ง]