รายละเอียด :
วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.40 น. พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนกำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ( NEC : Northern Economic Corridor) ...อ่านต่อ
18 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 143 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์ ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม รอ...อ่านต่อ
18 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 85 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันท่ี 18 มิถุนายน 25361 เวลา 09.00 น. พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนสถาน ประกอบการ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร NEC ศูนยประสานงานการ...อ่านต่อ
18 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 78 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานพิธี มีรองผู้อำนวยการฝ่าย ฯ คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกช่างพร้อมก...อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 502 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครูทุกแผนกช่าง ณ บริเวณพิธีโรงอาหาร เวลา 10.00 น. ตัวแทนนักเรียนนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีนำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว...อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 319 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รับมอบทุนการศึกษาจากคณะครูและผู้มีจิตกุศล มอบเงินทุนการศึกษาประเภท “ทุนให้เปล่า” เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นประจำ...อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 96 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์สี ช่อง 7 ถึงมาตรการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก ปี 2018 ของนักเรียนนักศึกษา ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความห่วงใ...อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 43 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม การเตรียมงานพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน NEC การเตรียมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การเตรียมค...อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 38 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิมล จำนงบุตร ผู้ชำนาญการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมการเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตภาคเหนือ ( NE...อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 68 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ ครูเสถียร โพธิรัตน์ หัวหน้างานพัสดุ ร่วมวางหรีดเคารพศพ นางสวรรค์ ช่วยงาน มารดาครูมานิตย์ ช่วยงาน แผนกวิชา...อ่านต่อ
12 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 49 ครั้ง]