รายละเอียด :
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2562 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้าแผนกและค...อ่านต่อ
18 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 41 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เป็นประธานเปิดการประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วาระการประชุม การติดตามและการเตรียมการจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กา...อ่านต่อ
18 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 58 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม...อ่านต่อ
16 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 52 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 วาระการเตรียมความพร้อม การจัดการประชุมองค์การนัก...อ่านต่อ
11 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 91 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่จันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลพนักงานราชการ ตำแหน่งครูและตำแหน่งบริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่)...อ่านต่อ
07 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 131 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ต้อนรับคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน...อ่านต่อ
02 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 117 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ...อ่านต่อ
01 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 105 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมใจส่ง ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีว...อ่านต่อ
01 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 186 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายไพศาล จันทร์ไชย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายนิยม ฉินตระกูล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวขวัญดารินทร์ จิตหาญ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับบุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธ...อ่านต่อ
30 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 111 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตกษิณานุสรณ์ วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน แด่ผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 13 ท่าน ดังนี้ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทย...อ่านต่อ
27 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 294 ครั้ง]