รายละเอียด :
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติวันครู ครั้งที่64 ประ...อ่านต่อ
02 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 31 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธานการประชุม การแนะแนว ค้นหา คัดกรองนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี 2564 โดยมีรองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน หัวหน้างานทะเบียน ห...อ่านต่อ
02 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 13 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสิราม ถามดี หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ พร้อมด้วยนายโชติพงศ์ เตสุปะ นายพิเชษฐ์ แก้วมาลา นายวรุพงษ์ แก้วเมืองชัย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ถาวรฯ แล...อ่านต่อ
01 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 32 ครั้ง]

รายละเอียด :
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนโครงการทุนนวตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุน กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 แบ่งเป็น 2 ประเภททุน ได้แก่ 1.ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) 2.ประเภททุน 2 ปี (เรียนต่อ ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต...อ่านต่อ
26 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 61 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยครูแนะแนวแผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ และแผนกวิชาเทคโนโ...อ่านต่อ
25 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 31 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิราม ถามดี หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ มอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ สมจิตต์ และนายตรีศิลป์ ครินชัย ครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอตรวจซ่อมเช็ครถยนต์ซึ่งมีอาการไม่ปกติ ให้กลับมาใช้ง...อ่านต่อ
25 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 27 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิด โครงการสร้างแกนนำเยาวชน เรื่อง ทักษะการใช้ชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่น และ...อ่านต่อ
24 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 34 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้นางสาวขวัญดารินทร์ จิตหาญ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครูสาขาวิชา...อ่านต่อ
22 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 43 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้นายธวัช นนทธรรม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ นายธณิตพงษ์ สุภาชาติ หัวหน้าแผน...อ่านต่อ
22 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ พร้อมด้วย นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นางสาวภรณ์พิมล บุญเสริม ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และนายสุรปัญญ์ จันทร์สวัสดิ์ ครูแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุมเชิงป...อ่านต่อ
22 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 18 ครั้ง]