รายละเอียด :
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ประชุมแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขการทำสัญญามอบตัวเป็นนักเรียนนักศึกษา โครงการกองทุนนวตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่มาทำการมอบตัวพร้อมผ...อ่านต่อ
25 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 34 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ รับมอบเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 100 ตัว,โต๊ะ จำนวน 5 ตัว และที่นั่งเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว จัดทำโดยคณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อมโลหะ,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,ช่างเทคนิคพื้นฐาน เพื่อใช้ในการเรียนการส...อ่านต่อ
25 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 31 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา สุภาอินทร์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า นำโดย นายอุทัย พวงศรี ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบชุด PPE ให้กับ โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ประ...อ่านต่อ
22 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 24 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ พร้อมด้วยหัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานแนะแนว และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติม (เพื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์) ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมประชุมชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขการทำส...อ่านต่อ
21 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 41 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ พร้อมด้วย รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา โครงการกองทุนนวตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 ทำสัญญามอบตัวแ...อ่านต่อ
21 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ มอบหมายให้ รองฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู มอบเครื่องกดเจลแบบเท้าเหยียบ ซึ่งใช้เหล็กในการประดิษฐ์ จัดทำโดยแผนกวิชาช่างยนต์ มอบให้กับโรงพยาบาลสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใ...อ่านต่อ
21 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 33 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนและวิทยาลัยการอมชีพเถิน ในโอกาสนำ นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเ...อ่านต่อ
14 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 174 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองฯ ธีรวุธ ยะอูป ,รองฯ ชรันต์ยุทธ บุญยง และคณะครู มอบหน้ากากผ้า จำนวน 120 ชิ้น ผลิตโดย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และจัดวิทยากรในการฝึกอบรมว...อ่านต่อ
05 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 103 ครั้ง]

รายละเอียด :
คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ประดิษฐ์เครื่องกดเจล แบบเท้าเหยียบ แบบใช้เหล็กในการประดิษฐ์เพื่อความคงทน จำนวน 20 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งให้ประชาชนได้ใช้เจลล้างมือโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสขวดเจล ป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลที่แจ้งความปร...อ่านต่อ
29 เม.ย. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 118 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 24 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ และคณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง มอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) , หน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค (face shild) จัดทำโดยแผนกช่างก่อสร้าง ให้กับนายแพทย์ประจินต์ เหล่าเที่ยง ...อ่านต่อ
24 เม.ย. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 174 ครั้ง]