ประชุมเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายชีพชั้นสูง
รายละเอียด :
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ พร้อมด้วย นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นางสาวภรณ์พิมล บุญเสริม ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และนายสุรปัญญ์ จันทร์สวัสดิ์ ครูแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ณโรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ : 22 ก.พ. 2564 เวลา : 17 : 30 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 35 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%