สอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
รายละเอียด :
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้นายธวัช นนทธรรม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ นายธณิตพงษ์ สุภาชาติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ก่อนเข้าสนามสอบ คณะกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบคัดเลือกทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรองโรคติดเชื้อโควิค 19 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วันที่ : 22 ก.พ. 2564 เวลา : 17 : 39 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 76 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%