สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
รายละเอียด :
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้นางสาวขวัญดารินทร์ จิตหาญ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 22 ก.พ. 2564 เวลา : 17 : 46 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 62 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%