แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
รายละเอียด :
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยครูแนะแนวแผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือกรอบทั่วไป และแนะแนวทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างต่างๆ และวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
วันที่ : 25 ก.พ. 2564 เวลา : 20 : 45 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 47 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%