ศูนย์ Fix it Center แบบถาวร ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการประชาชน
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสิราม ถามดี หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ พร้อมด้วยนายโชติพงศ์ เตสุปะ นายพิเชษฐ์ แก้วมาลา นายวรุพงษ์ แก้วเมืองชัย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ถาวรฯ และนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ให้บริการขอตรวจซ่อมรถยนต์นางสาวสิรินทร พิมสาร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งจากการตรวจเช็ค พบว่า ผ้าเบรคบางและมีอาการโช๊คตาย จึงได้ทำการเปลี่ยนผ้าเบรคชุดใหม่ และเปลี่ยนโช๊คชุดใหม่ รถยนต์กลับมาใช้งานได้ดังเดิมและมีความปลอดภัย ณ ศูนย์ Fix it Center แบบถาวร ประจำจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วันที่ : 01 มี.ค. 2564 เวลา : 18 : 33 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 59 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%