ประชุมการจัดสอบ ก.พ. ประจำปี 2565
รายละเอียด :
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 ประจำสนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิค – 19 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ตรวจ ATKแก่คณะกรรมการการสอบแข่งขันทุกคน ณ ห้องประชุมสุทธารมย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วันที่ : 05 พ.ค. 2565 เวลา : 20 : 28 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 75 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%