วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน
รายละเอียด :
วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธีมอบใบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน “หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร” จำนวน 30 ช.ม. ได้รับเกียรติจาก นายพศิน อัครเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพ กล่าวต้อนรับ ดำเนินการโดยงานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน ร่วมกับแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 09 พ.ค. 2565 เวลา : 16 : 22 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 73 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%