ร่วมพิธีปิดการอบรมรถยนต์พลังงานใหม่
รายละเอียด :
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย และคณะครู บุคลากรจากสถานศึกษาและสถานประกอบการ ปี 2565 ร่วมพิธีปิดการอบรมรถยนต์พลังงานใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า (ภาคทฤษฎี) ร่วมกับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากว่างซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้การสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมและข้อคิดเห็นสำหรับครูและบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วันที่ : 24 พ.ค. 2565 เวลา : 15 : 54 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 65 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%