ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด :
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมรับฟังนโยบาย และรายงานผลการดำเนินการผลการขับเคลื่อนศูนย์ความป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยมีนางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ร่วมต้อนรับ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วันที่ : 10 มิ.ย. 2565 เวลา : 20 : 46 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 41 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%