พิจารณาหนังสือโครงการเรียนฟรี 15 ปี
รายละเอียด :
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิจารณาหนังสือตามรายการที่คณะกรรมการฝ่ายครูผู้สอนได้เลือกไว้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ตรงตามหลักสูตร และเนื้อหา ตามความต้องการของครูผู้สอน ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้สถานศึกษามีการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยให้ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกหนังสือเรียนจากรายการ ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วันที่ : 15 มิ.ย. 2565 เวลา : 16 : 11 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 35 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%