พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา เวลา 09.30 น. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ หัวหน้าแผนก คณะครูทุกแผนกวิชา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี ตัวแทนนักเรียนนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู นำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้และมอบแด่คณะครู ผู้อำนวยการฯ ทำพิธีไหว้ครูรัตน์ อาจหาญ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ที่เคยสอนขณะที่ศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เสร็จพิธี เวลา 12.00 น. ไม่มีกิจกรรมรับน้องใหม่ ตามมาตรการห้ามจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วันที่ : 17 มิ.ย. 2565 เวลา : 17 : 48 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 88 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%