นำเสนอนิทรรศการและร่วมงานสัมมนา ระดับภูมิภาค
รายละเอียด :
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาธุรกิจการบิน นำเสนอนิทรรศการและร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค การวิจัยทางการศึกษา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 22 มิ.ย. 2565 เวลา : 17 : 43 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 32 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%