รายละเอียด :
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครบรอบ 85 ปี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกวิชา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสา...อ่านต่อ
01 ก.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 28 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม พนักงานราชการ และ ครูพิเศษสอน ทุกฝ่ายงาน ทุกแผนกวิชา ชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินพนักงานราชการและครูพิเศษสอน ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ...อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 45 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานดำเนินการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปร...อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 18 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 วิทยากร นางสาวจุฑามาศ...อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วย นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นาง...อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง คณะครู นำนักศึกษา เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีกา...อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้างานโครงการพิเศษ และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคและระด...อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 16 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาธุรกิจ...อ่านต่อ
22 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 32 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา เวลา 09.30 น. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ หัวหน้าแผนก คณะครูทุกแผนกวิชา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม...อ่านต่อ
17 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 87 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 07.40 น. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกช่า...อ่านต่อ
17 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 82 ครั้ง]