รายละเอียด :
คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ณ จังหวัดลำพูน ส่งทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม และได้รางวัลระดับภาค ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ทัก...อ่านต่อ
19 ม.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 485 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้โอวาทและกำลังใจ แก่ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ที่จะร่วมบริการซ่อมสร้า...อ่านต่อ
13 ม.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 598 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการฯ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน วาระ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษ...อ่านต่อ
11 ม.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 484 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างาน และตัวแทนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ร่วมวางหรีดเคารพศพ ร.ต.อ. สมเจตน์ บุญทอง บิดา ครูเกษมสุข ศุภกุลวัฒนา เสียชีวิตด้วยโรคชรา ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ...อ่านต่อ
11 ม.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 630 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 75 คน ...อ่านต่อ
09 ม.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 552 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 ฝ่ายวิชาการ จัดสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวส. ( ม.6 ) การสอบแบ่งเป็นสอบสัมภาษณ์ และความรู้ในสาขา สอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ช่า...อ่านต่อ
08 ม.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 915 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่คุณนภาพร ขัตติยะ ผู้สื่อข่าวฝ่ายการศึกษาและเยาวชน หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนการทำข่าวให้วิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา ณ ห้องผู้อำนวยกา...อ่านต่อ
05 ม.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 436 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ ปี 2560 ณ ห้องผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
04 ม.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 579 ครั้ง]

รายละเอียด :
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560 โดย นาย ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยในสัง...อ่านต่อ
30 ธ.ค. 2559
ผู้ประกาศ : อพิเชษฐ อุดมผล
[อ่านแล้ว : 827 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ,ต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ ที่ย้ายมารับราชการ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้ย้ายมารับราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แ...อ่านต่อ
29 ธ.ค. 2559
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 747 ครั้ง]