รายละเอียด :
15 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 34 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาจาก บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จำนวน 2 ทุน ทุนละ 45,000 บาท/คน รวมเป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท ให้แก่นางสาวพิมพ์ชนก ลุงแดง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ...อ่านต่อ
15 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 24 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมรับฟังนโยบาย และรายงานผลการดำเ...อ่านต่อ
10 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 41 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย และคณะครู บุคลากรจากสถานศึกษาและสถานประกอบการ ปี 2565 ร่วมพิธีปิดการอ...อ่านต่อ
24 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 64 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วย นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายธีรวุธ ยะอูปรองผู้อานวยการ...อ่านต่อ
17 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 103 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธีมอบใบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการอ...อ่านต่อ
09 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 72 ครั้ง]

รายละเอียด :
05 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 74 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง การทำสัญญามอบตัวเป็นนักเรียนนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทา...อ่านต่อ
04 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 49 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นายประภัทร์ ขัติยะ ตัวแทนครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนายทศพล ทิพย์วงค์ ตัวแทนครูช่าง...อ่านต่อ
02 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 54 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 22 เมษายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ในการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างกายอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน
27 เม.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 72 ครั้ง]