รายละเอียด :
วันที่ 4 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หัวหน้าสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.3 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เ...อ่านต่อ
04 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 56 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 4 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา นำคณะครูแผนกปฎิบัติหน้าที่เป็นกรรมการการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวส. ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 การสอบท...อ่านต่อ
04 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 171 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายวิชาการ เยี่ยมศูนย์สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ระดับ ปวช....อ่านต่อ
03 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 220 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ครูวิระหาร ท้าวคำมา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสม...อ่านต่อ
03 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 27 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการกิจกรรมพี่ดูแลน้อง “ โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นายขจรศักดิ์ ศ...อ่านต่อ
01 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 37 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ วิทยากรโดย นายวรพจน์ ชลชวลิต วิศวกรโยธา/ผู้จัดการโครงการ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทค...อ่านต่อ
01 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 34 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายงานแนะแนว ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาทุน กสศ.ระดับ ปวช. 1 5 ปี สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ณ หอพักโชคชัยคอร์ท อำเภอเมือง เชียงใหม่ สอบถามความ...อ่านต่อ
30 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 77 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ มอบหมายให้นายวิทยา สุภาอินทร์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า พร้อมด้วยนายอินชัย จันทะกี ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และนายวชิรวิชญ์ สุภา ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ทำหน้าที่หัวหน้างานทะเบีย...อ่านต่อ
30 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 46 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเอกสิษฐ์ นันติ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ พร้อมด้วยนายพิราม ภารังกูล หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาเ...อ่านต่อ
30 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 33 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Guangxi Vocational & T...อ่านต่อ
30 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 39 ครั้ง]