ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เปิดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เ...อ่านต่อ
17 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 69 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการชั้นเ...อ่านต่อ
17 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 58 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานพิธีบว...อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 218 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานในพิธีไหว...อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 164 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รับมอบทุนการศึกษาจากคณะครูและผู้มีจิตกุศล มอบทุนวันไหว้ครู ประ...อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 139 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ กล่า...อ่านต่อ
12 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 73 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด