ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาภาคเ...อ่านต่อ
19 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 50 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้บริหาร คณะครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมการเตรียมความพ...อ่านต่อ
14 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 73 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ครูวิระหาร ท้าวคำมา หัวหน้างานกิจกรรมนักเ...อ่านต่อ
14 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 68 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการอาช...อ่านต่อ
14 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 39 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ นำคณะครู และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิช...อ่านต่อ
13 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะครู บุคลา...อ่านต่อ
13 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 31 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด