ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานงานทำบุญแผนกวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 2560 ...อ่านต่อ
23 ก.พ. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 44 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องที่สนับสนุนการศึกษา ให้ห้างหุ้นส่วนจำก...อ่านต่อ
23 ก.พ. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 23 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทั้ง 6 ภ...อ่านต่อ
23 ก.พ. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 20 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ Honda Dre...อ่านต่อ
21 ก.พ. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 42 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด...อ่านต่อ
21 ก.พ. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 58 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครู ต้อนรับ นายวิมล จำนงบุตร ท...อ่านต่อ
16 ก.พ. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 91 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด