ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ประชุมแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขการทำสัญญามอบต...อ่านต่อ
25 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 34 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ รับมอบเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 100 ตัว,โต๊ะ จำนวน ...อ่านต่อ
25 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 31 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา สุภาอินทร์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และคณะครูแผนกวิชาช่าง...อ่านต่อ
22 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 24 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ พร้อมด้วยหัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานแนะแนว และ...อ่านต่อ
21 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 41 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ พร้อมด้วย รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนัก...อ่านต่อ
21 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ มอบหมายให้ รองฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร...อ่านต่อ
21 พ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 33 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด