ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู ให้ก...อ่านต่อ
18 ส.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 13 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่อง...อ่านต่อ
11 ส.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 215 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและให้พรแก่ครูพิเศษผู้สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา...อ่านต่อ
11 ส.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 77 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมครูเชิดชัย ทิพย์วารีวงศ์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเชีย...อ่านต่อ
11 ส.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 38 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง และระ...อ่านต่อ
09 ส.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 65 ครั้ง]

รายละเอียด :
พระอาจารย์คลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครูสุทธิรักษ์ โกช่วย ครูผู้ประสานงานคลินิกคุณธรรม นำนักเรียนนักศึกษา จำนวน 75 ...อ่านต่อ
09 ส.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 38 ครั้ง]

อ่านข่าวทั้งหมด