ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2562 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาช...อ่านต่อ
18 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 41 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำ...อ่านต่อ
18 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 58 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำ...อ่านต่อ
16 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 52 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง...อ่านต่อ
11 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 91 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่จันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย รักษาการใน...อ่านต่อ
07 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 131 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิท...อ่านต่อ
02 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 117 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด