ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.40 น. พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากา...อ่านต่อ
18 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 143 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากา...อ่านต่อ
18 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 85 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันท่ี 18 มิถุนายน 25361 เวลา 09.00 น. พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าก...อ่านต่อ
18 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 78 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรร...อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 502 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยรองผู้อำ...อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 319 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รับมอบทุนการศึกษาจากคณะครูและผู้มีจิตกุศล มอบเงินทุนการศึกษาป...อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 96 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด