ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธ...อ่านต่อ
01 ก.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 28 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการป...อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 45 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษารา...อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 18 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธ...อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแ...อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการ...อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด