ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโ...อ่านต่อ
08 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 43 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 07.40 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม...อ่านต่อ
06 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 133 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธานใน...อ่านต่อ
06 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 110 ครั้ง]

รายละเอียด :
ในโอกาสพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มอบทุนการศึกษา เนื่องในวาระ...อ่านต่อ
06 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 47 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ...อ่านต่อ
03 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 68 ครั้ง]

รายละเอียด :
ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส...อ่านต่อ
03 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 61 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด