ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ครูวิระหาร ท้าวคำมา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และคณะครูงา...อ่านต่อ
19 ต.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 32 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 รองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พ...อ่านต่อ
19 ต.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 24 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจึงหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเต...อ่านต่อ
18 ต.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 42 ครั้ง]

รายละเอียด :
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีอุปสมบทหมู่ นักเรียนนักศึกษาจำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแ...อ่านต่อ
16 ต.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 55 ครั้ง]

รายละเอียด :
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 Educat...อ่านต่อ
11 ต.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 87 ครั้ง]

รายละเอียด :
คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้ารับการอบรมหลักสูตรสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยระบบทีวีดิจิตอลทีวีในต...อ่านต่อ
06 ต.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 81 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด