ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ทุกห้อง เดินทางไปศ...อ่านต่อ
14 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 63 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง นำคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษ...อ่านต่อ
14 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 51 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูและนักศึกษา ร่วมงา...อ่านต่อ
14 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 38 ครั้ง]

รายละเอียด :
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร...อ่านต่อ
14 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 32 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง นำรองผู้อำนวยการฯ ...อ่านต่อ
10 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 93 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ พ...อ่านต่อ
09 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 39 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด