ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ฝ่ายวิชาการ จัดติวสอบ V-NET แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2...อ่านต่อ
20 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 8 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 หัวหน้าและคณะครู ภาควิชา/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกร...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 24 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ นำรองฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ ,...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 39 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ทำหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารอาชีวศึกษ...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 118 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ นำค...อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 50 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน...อ่านต่อ
13 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 77 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด