ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


รายละเอียด :
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยรอง...อ่านต่อ
18 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 92 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 17 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.00 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดสอบวัดค...อ่านต่อ
17 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 220 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.00 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดสอบวัดค...อ่านต่อ
16 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 237 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้ร...อ่านต่อ
15 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 72 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ฝ่ายงานพยาบาล นำคณะครูและบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี กับคลินิกเทคนิค...อ่านต่อ
14 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 71 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหา...อ่านต่อ
12 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 89 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด